Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років знову включатиметься в лікарняні
Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років знову включатиметься в лікарняні14 грудня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».
Відтепер поновлено норму щодо зарахування до страхового стажу періоду перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку було призупинено з 1 січня 2011 року.
Законом установлено, що у разі, коли особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у період з 1 січня 2011 року до набрання чинності Закону, час відпустки зараховується до її страхового стажу.
З урахуванням того, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу, це дає змогу, у ряді випадків жінці отримувати виплати за лікарняним у більшому розмірі.
Так, наприклад, жінка, яка мала 5-річний страховий стаж, вийшовши на роботу через 3 роки, могла отримати тільки 60% середньої зарплати при нарахуваннях за лікарняний. Відповідно ж до внесених змін, у наведеному прикладі до п’яти років додається три, і це дає змогу жінці отримувати виплати за лікарняним у розмірі 100% від середньої зарплати.

У відпустці для догляду за дитиною – родич
 У відпустці для догляду за дитиною – родичВідповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про відпустки» за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частково у межах встановленого строку, також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, що усиновила чи взяла під опіку дитину (ст. 179, 181КЗпП України та ч. 3 ст. 18 Закону «Про відпустки»).
Статтею 181 КЗпП та статтями 18, 20 Закону «Про відпустки» встановлено порядок надання матері дитини або іншим особам, які фактично доглядатимуть за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зокрема передбачено, що для оформлення такої відпустки мати дитини або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має подати відповідну письмову заяву та копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).
Особа, яка фактично доглядає за дитиною, крім зазначених документів, повинна надати довідку з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення цієї відпустки, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати).
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом (розпорядженням) власника.
Особа, яка фактично доглядає за дитиною, може оформити таку відпустку як безпосередньо після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, може на свій розсуд неодноразово переривати відпустку, а потім знову її оформляти. Для цього потрібно подати відповідну письмову заяву на ім'я власника, де зазначити строк, на який оформляється відпустка. Однак в усіх випадках відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розпочинається з дати, зазначеної в заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (якщо відпустку не буде припинено достроково).
Переривання і оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку кожного разу здійснюється на підставі наказу (розпорядження) власника.

Однією з причин, що визначає доцільність переривання й наступного оформлення відпустки для догляду за дитиною може бути, зокрема виклик на сесію, якщо в період такої відпустки мати дитини продовжує навчання у вищому навчальному закладі на заочній формі навчання.
У цьому разі можна обрати більш високооплачувану відпустку в зв'язку з навчанням. Для цього необхідно перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а саме: подати заяву на ім'я власника, який видасть наказ (розпорядження) про переривання такої відпустки.
На період сесії відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути надана іншому працюючому родичу, який фактично доглядатиме за дитиною.
Застрахованій особі, яка фактично доглядатиме за дитиною, потрібно за місцем своєї основної роботи подати заяву про надання відпустки і довідку з місця роботи матері дитини про те, що вона перервала відпустку для догляду за дитиною, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що вона допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не отримує (із зазначенням дати).
Після закінчення додаткової відпустки у зв'язку з навчанням відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можна оформити знову.Підстави надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей

Підстави надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей Статтею 19 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається:

1) жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;

2) жінці, яка має дитину-інваліда;

3) жінці, яка всиновила дитину;

4) одинокій матері;

5) батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

6) особі, яка взяла дитину під опіку;

7) одному з прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Таким чином, тривалість додаткових соціальних  відпусток збільшено: за однією підставою – 10 календарних днів та за двома підставами – до 17 календарних днів. Конкретна тривалість відпусток за двома підставами може визначатись колективними договорами установ, організацій освіти.

Прийомними батьками є особи, які взяли на виховання та спільне проживання дітей у прийомну сім’ю. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» прийомною сім’єю є сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Тому жінка, яка працює і має дитину-інваліда, всиновлену дитину, одинока мати, яка виховує дитину без батька, батько, який виховує дитину без матері, мають право на цю відпустку до досягнення дитиною повноліття.

Слід пам’ятати, що опікунами є особи, які взяли під опіку дитину віком до 14 років, з 14 до 18 років над дитиною встановлюється піклування.Компенсація за невикористану соціальну відпустку
Компенсація за невикористану соціальну відпусткуЧинним трудовим законодавством, а саме статтями 83 Кодексу законів про працю України та 24 Закону України «Про відпустки» встановлено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).
При цьому обумовлено, що у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник.
У зв’язку з тим, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток (ст. 4 Закону «Про відпустки»), то на практиці виникає питання, а як бути з компенсацією за невикористані дні додаткової соціальної відпустки у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство.
Міністерство соціальної політики України у листі від 20.09.2013 р. № 807/13/155-13 з цього приводу роз’яснює, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток, отже вона надається повною тривалістю у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини – до чи після.
Враховуючи зазначене, при звільненні за попереднім місцем роботи (у тому числіу зв’язку з переведенням) працівнику має бути виплачена грошова компенсація за всі не використані дні додаткової соціальної відпустки.


Порядок поділу відпусток на частини: роз'яснення Мінсоцполітики
Порядок поділу відпусток на частини: роз'яснення МінсоцполітикиНа звернення спілчан подаємо роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо порядку поділу відпусток на частини.
Читати


Адреса:
Чернігівська обл.
м.Ніжин
вул. Жовтнева, 13
Контакти
04631 7-19-06 @