Особливості звільнення працівника за власним бажанням у період тимчасової непрацездатності

Статтею 38 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника чи уповноважений ним орган письмово за два тижні.

На практиці трапляються випадки, коли працівник виявив бажання розірвати трудовий договір, письмово повідомив про це роботодавця за два тижні до бажаного звільнення, але протягом цього періоду захворів і в останній день роботи перебуває на лікарняному.

В такій ситуації виникають труднощі в застосуванні частини 3 статті 40 КЗпП України, якою встановлено заборону звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті).

Що робити в даній ситуації роботодавцю: звільнити працівника в період його хвороби або чекати його одужання?

Міністерство соціальної політики в листі від 27.04.2012р. № 70/06/186-12 зауважило, що обмеження щодо звільнення працівника, який знаходиться на лікарняному, стосується тільки звільнення з ініціативи власника.

Тобто, чинним законодавством не заборонено звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).

Якщо працівник не бажає відкликати свою заяву про звільнення за власним бажанням в період хвороби, роботодавець може забезпечити вимогу працівника на звільнення, оскільки в даному випадку ініціатива розірвання трудового договору належить працівнику.

Пленум Верховного Суду України в постанові від 6.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (пункт 17) роз’яснив, що правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених статтями 40, 41 КЗпП, так й інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не може бути визнано обґрунтованим, якщо в день звільнення працівнику видано лікарняний листок (довідку в установлених законом випадках) про його тимчасову непрацездатність.

Статтями 47, 116 КЗпП на роботодавця покладено обов’язок в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок в день звільнення. У випадку відсутності працівника на роботі в день звільнення розрахунок проводиться не пізніше наступного дня після пред’явлення ним такої вимоги.

Про необхідність отримання трудової книжки роботодавець надсилає працівнику поштове повідомлення відповідно до пункту 4.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Пересилання трудової книжки поштою допускається тільки за письмовою згодою працівника.
Гарантії та компенсації працівникам у зв’язку з службовими відрядженнямиПро зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 затверджені Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (розіслані організаційним ланкам електронною поштою 09.09.2013). Наказ набуває чинності з 30 вересня 2013 року.

Основна суть змін полягає в запровадженні атестації керівників навчальних закладів та їх заступників.

1. Атестація кандидатів на зайняття посад керівників.

Із 30.09.2013 призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. Визначені Типовим положенням строки проведення атестації при атестації кандидатів на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів не застосовуються. У цьому випадку засідання атестаційної комісії проводиться за необхідності.

Атестація кандидатів на зайняття посад керівників дошкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів (майстерень), методичних кабінетів і центрів, кандидатів на зайняття посад заступників керівників усіх навчальних закладів не передбачена.

2. Атестація керівників, призначених до 30.09.2013.

Керівники навчальних закладів, призначені на посади до 30 вересня 2013 року, мають пройти першу чергову атестацію до 1 вересня 2017 року, тобто протягом чотирьох навчальних років (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Їх списки складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.

3. Атестація заступників керівників, призначених до 30.09.2013.

Заступники керівників призначені на посади до 30 вересня 2013 року мають пройти першу чергову атестацію протягом п’яти навчальних років (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). Їх списки складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.

4. Атестація керівників та заступників, призначених після 30.09.2013.

Керівники навчальних закладів та їх заступники, призначені на посади після 30 вересня 2013 року, проходять чергову атестацію, як і інші педагоги, один раз на п’ять років. Їх списки складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітоюАдреса:
Чернігівська обл.
м.Ніжин
вул. Жовтнева, 13
Контакти
04631 7-19-06 @