І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й      В І С Н И К

Діяльність  міської організації   Профспілки працівників освіти  України    у 2012 році
Адреса:
Чернігівська обл.
м.Ніжин
вул. Жовтнева, 13
Контакти
04631 7-19-06 @